Network Menu

SWEA i korthet

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.SWEA Blomman

SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och professionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekt med svensk anknytning.